Privatlivspolitik

 

 

Vi er glade for, at du har valgt at besøge vores hjemmeside, og vi takker for din interesse for vores virksomhed, produkter og vores services!

Vores virksomhed Food Solutions A/S er dataansvarlig og sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Udover at producere og levere de bedste fødevarer med respekt for smagsoplevelser, kvalitet og miljø, er vores ypperste mål at behandle dine personoplysninger forsvarligt og hensigtsmæssigt, så du føler dig tryg ved at bruge vores produkter og services.

Databeskyttelse og informationssikkerhed er en vigtig del af vores virksomhedspolitik. Dermed er beskyttelsen af dit privatliv i forbindelse med behandling af personlige data, samt sikkerheden for alle forretningsdata vigtig for os, og vi tager hensyn hertil i vores forretningsprocesser. Her i  vores privatlivspolitik kan du læse vilkårene for behandlingen af dine personoplysninger og de rettigheder, du har i forbindelse med brug af vores hjemmeside, produkter og services.

1. Personoplysninger

1.1. Vi indsamler personoplysninger om dig, når du eksempelvis benytter vores hjemmeside eller i øvrigt kontakter eller interagerer med os, og når vi modtager oplysninger fra tredjemand. Når du deltager i kampagner, konkurrencer eller undersøgelser, behandler vi som dataansvarlige personoplysninger om dig.

1.2. Når du indgår en kontrakt med os eller er eksisterende kunde, samarbejdspartner, leverandør, etc. hos os, opretter vi en sag om dig og den virksomhed, som du repræsenterer, i vores it-system. Her registrerer vi en række forskellige personoplysninger.

1.3. Vi indsamler og behandler identifikations- og kontaktoplysninger herunder navn, stillingsbetegnelse, kontaktrolle, afdeling, arbejdstelefonnumre, arbejds-e-mailadresser, aktivitetshistorik eller andre personoplysninger, som du måtte give os.

1.4. Hvis du som privatperson kontakter os via kontaktformularer på vores hjemmeside eller i forbindelse med andre henvendelser, vil din henvendelse nogle gange indeholde personoplysninger, fx kontaktinformationer, din tilknytning til en bestemt virksomhed eller andre personoplysninger, som du måtte give os. Vi behandler blandt andet disse oplysninger for at kunne behandle og besvare din henvendelse.

1.5. For alle de nævnte personoplysninger gælder, at de behandles i overensstemmelse med de retningslinjer og rammer, databeskyttelseslovgivningen sætter herfor.

1.6. Retsgrundlaget for behandling af dine oplysninger er vores legitime interesse i at kunne opfylde den kontrakt, som vi har indgået med den virksomhed, som du repræsenterer, herunder at kunne kontakte dig og levere de produkter/ydelser som vi har aftalt. På tilsvarende vis kan vi anvende dine kontaktinformationer, når vi skal fakturere den virksomhed, som du repræsenterer.

2. Formål

2.1. Formålet med behandlingen af dine oplysninger er overordnet set administration af dit kundeforhold, herunder i relation til levering af aftalte ydelser, forpligtelser, mv.

2.2. Vi bruger også dine oplysninger, for at forbedre vores produkter og tjenester, tilpasse vores kommunikation og markedsføring til dig. Vi bruger dine oplysninger, til at tilpasse samarbejdspartneres kommunikation og markedsføring til dig og i øvrigt optimere din relation til os, således at vi kan tilbyde dig præcis den service, ydelse eller det produkt du har behov for. Oplysninger i forbindelse hermed er dog ikke nødvendige, for at vi kan levere vores produkter og service til dig. Derfor ønsker vi dit samtykke, til at indsamle og bruge disse personoplysninger.

2.3. Ønsker vi at bruge dine personoplysninger på en anden måde, end det vi indsamlede dem til, fordi det er nødvendigt, oplyser vi dig herom, hvis ”rammen” for det oprindelige formål overskrides. Det gør vi, før vi går i gang og oplyser dig samtidig begrundelsen herfor.

3. Periode for opbevaring

3.1. Personoplysninger opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring.

3.2. Hvis du ønsker at vide mere om vores slettefrister, kan du altid kontakte os på info@foodsolutions.dk .

4. Kontrol af personoplysninger

4.1. Vi kontrollerer løbende, at de personoplysninger vi behandler om dig, ikke er forkerte eller vildledende. Det gør vi bl.a. ved at sende dig en bekræftelse ved aftalens indgåelse, om de personoplysninger vi har registreret om dig.

4.2. Du kan benytte kontaktoplysningerne i bunden af privatlivspolitikken til at meddele os dine ændringer.

5. Videregivelse af personoplysninger

5.1. Vi videregiver dine personoplysninger når:

 • det er nødvendigt for at vi kan udføre aftalte ydelser og forpligtelser
 • det er nødvendigt, for at vi overholder lovgivningen
 • du har givet os samtykke til det
 • det er som led i vores anvendelse af databehandlere både i og uden for EU

5.2. Vi samarbejder med udvalgte og betroede leverandører og samarbejdspartnere, om at levere vores service til dig. Til dem, viderebringer vi de nødvendige personoplysninger, således at vi samlet set kan levere vores services til dig. 

5.3. Hvis vi videregiver dine personoplysninger til tredjelande (dvs. et land udenfor EU som har indgået særlige aftaler på databeskyttelsesområdet – fx EØS-lande), har vi sikret os, at deres niveau for beskyttelse af personoplysninger passer til de krav, vi har opstillet for os selv i denne politik og de krav, vi er underlagt i forhold til Databeskyttelsesforordningen og Privacy Shield-aftalen.

6. Dine rettigheder og klagemuligheder

6.1. Du har efter databeskyttelseslovgivningen nogle rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger. Som registreret har du således blandt andet følgende rettigheder:

 • Ret til at få forkerte personoplysninger rettet
 • Ret til at få indsigt i dine personoplysninger og få udleveret en kopi
 • Ret til at få slettet dine personoplysninger
 • Ret til at kræve begrænsning
 • Ret til at gøre indsigelse imod behandling
 • Ret til at tilbagekalde dit samtykke
 • Ret til at kræve oplysning om overførsel til lande og organisationer uden for EU
 • Ret til at undgå profilering
 • Ret til at klage over vores behandling af dine personoplysninger

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående eller dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen, har du altid mulighed for at kontakte os på info@foodsolutions.dk

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt tilDatatilsynet via:

Datatilsynet
Borgergade 28
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
www.datatilsynet.dk

7. Kontaktoplysninger

Food Solutions A/S
Stavneagervej 22, 8250 Egå
CVR: 28115687
Telefonnr.: 7022 6229
Email: info@foodsolutions.dk
Website: www.foodsolutions.dk

8. Opdatering af denne politik

8.1. Vi opdaterer vores persondatapolitik, når vi vurderer, at der er behov for det. Det kan eksempelvis være, når vi udbyder nye services og produkter eller indleder et nyt arbejde med samhandelspartnere.

8.2. Når der foretages ændringer i persondatapolitikken, nævnes det herunder.